• ต้นฤดูร้อน

  ช่วงกลางพฤษภาคมจนถึงต้นมิถุนายน
  พบกับความงามของดอกโกโยซึซึจิสีขาว

 • ฤดูใบไม้ผลิ

  ทิวทัศน์ที่น่าตื่นตากับสีสันของฤดูใบไม้ผลิที่นะสุ

ทิวทัศน์ที่งดงามและฤดูกาลดอกหญ้าบานที่เทือกเขานาสุ

กระเช้าลอยฟ้าที่นะซุนี้จะพบกับทิวทัศน์ต่างๆในแต่ละฤดูกาลจะได้เจอดอกหญ้า สัตว์
ในฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับดอกซุยเซ็น100ชนิดซึ่งเป็นพืชชนิดหัวที่ปลูกไว้100,000หัวในต้นฤดูร้อนจะพบกับ
ดอกโกโยซึซึจิ ซึ่งรวมกันเป็นดง
ในระหว่างฤดูร้อนจะได้สัมผัสกับความเย็นสดชื่นอย่าง
วิเศษสุดบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,400เมตร
ฤดูใบไม้ร่วงมองลงมาเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์การเปลี่ยนสีของใบไม้เหมือนการย้อมให้เป็นสีแดง เหลือง ส้ม
บนยอดเขายังมีบริเวณให้สุนัขวิ่งเล่นและมีเปลเตรียมไว้
ให้ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของท่านได้เพลิดเพลินและ
สนุกสนาน

ชั่วโมง 8:00 - 15:30(รอบสุดท้ายเวลา16:00)

 • ช่วงเวลาเปิดปี 2018
 • 28 เมษายน - 10 มิถุนายน
 • 15 กันยายน - 28 ตุลาคม
อัตราค่าขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ผู้ใหญ่ เด็ก สัตว์เลี้ยง
ไปกลับ 1,600 เยน 800 เยน 800 เยน
เที่ยวเดียว 1,300 เยน 600 เยน -
 • *เด็ก: 3ปีถึงชั้นประถมศึกษา
  * ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าเที่ยวเดียว สามารถซื้อได้เฉพาะท่านที่จะปีนเทือกเขาเท่านั้น

วิธีเข้า

วิธีเข้า

Mt.JEANS NASU

โออาซะ ตำบลนะสุ กิ่งอำเภอนะสุ จังหวัดโทจิหงิ

โทร: 0287-77-2300

อาจมีการปิดเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น สภาพอากาศ